Infosessie: vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking

Woensdag 30 november 2016 om 20 uur

Gaan en staan waar je wil... Je vrij en zonder hindernissen kunnen verplaatsen. We staan er letterlijk niet meer bij stil. Voor personen met een beperking en vooral voor rolstoelgebruikers of personen die beroep moeten doen op hulpmiddelen is dit niet zo vanzelfsprekend.

 

Je wil naar een avondvoorstelling in de VELINX... op familiebezoek... naar de kapper... een afspraak in het hospitaal... je verplaatsen in het weekend... Je kan niet altijd beroep doen op mantelzorgers.

 

Er bestaan initiatieven die je ondersteunen. Daarom organiseert de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap in samenwerking met de stad Tongeren deze gratis infosessie in het administratief centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10.

 

Inschrijven is verplicht via welzijn@stadtongeren.be of via 012 80 00 95. Gelieve te vermelden of u rolstoelgebruiker bent.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley