Infonamiddag: verhoogde tegemoetkoming

Heel wat Tongenaren hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, maar ze maken geen of onvoldoende gebruik van dit sociale voordeel.

De Schakelaar Tongeren, het sociaal huis De Semper, het dienstencentrum De Piepel en de mutualiteiten willen hier iets aan doen. Ze organiseren een ontmoetingsnamiddag waar u alles te weten komt over de verhoogde tegemoetkoming. We zorgen voor lekkere en gezonde hapjes en drankjes.

 

De ontmoetingsnamiddag vindt maandag 24 oktober 2016 plaats om 13.30 uur in De Piepel.

 

Inschrijven:
- Sociaal Huis De Semper, 012 45 92 50
- de Schakelaar, 0472 62 16 22
- De Piepel, 012 24 24 30

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley