Herinrichting complex 32 (E313) Tongeren-Riemst

In het kader van de herinrichting van de zone rond complex 32 ‘Tongeren’ startte het Agentschap Wegen en Verkeer eind augustus met de aanleg van een rotonde op de Tongersesteenweg (N79) ter hoogte van het open afrittencomplex 32 aan de zijde van Riemst. Tegelijkertijd starten de werkzaamheden om de brug boven de E313 te renoveren.

In de loop van de volgende maanden zal het agentschap ook dubbelrichtingsfietspaden aanleggen, de aansluiting van de Sint-Maartensstraat aanpassen en de open afritten heraanleggen.


Aansluitend op deze werkzaamheden zal het agentschap ook de zone aan de kant van Tongeren verder aanpassen. De aannemer zal de open afrit heraanleggen.
Een gedeelte van de oude afrit zal daarna dienen als carpoolparking. Het agentschap zal ook een rotonde laten aanleggen ter hoogte van de carpoolparking. In de toekomst zal, naast de parking, ook de industriezone via deze rotonde ontsluiten.
Onder de afrit komende van Hasselt komt ten slotte een fietstunnel als sluitstuk van de hernieuwde veilige fietsinrichting binnen deze zone.

Deze werkzaamheden zouden in het najaar van 2017 klaar moeten zijn.

Totaalproject
Deze werkzaamheden moeten de verkeersdoorstroming verbeteren en de veiligheid van alle weggebruikers op en rond het complex gevoelig verhogen. Omwille van de grootschaligheid en om de verkeershinder te beperken, voert het agentschap het project in verschillende fasen uit.

In 2014 werden aan de zijde van Tongeren reeds een rotonde en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van het kruispunt met de Genoelsweg aangelegd.

Tijdens het ontwerp van de plannen heeft het agentschap ook rekening gehouden met de mogelijkheid om in de toekomst de carpoolparking verder uit te breiden.

Minder Hinder
De aanleg van de rotonde aan de zijde van Riemst zal nagenoeg volledig buiten de bestaande weg gebeuren. Dankzij tijdelijke verhardingen kan het verkeer in beide richtingen blijven rijden. De renovatie van de brug gebeurt in 2 delen zodat het verkeer te allen tijde in beide richtingen over versmalde rijstroken kan blijven rijden. Ook tijdens de rest van de werkzaamheden zal de verkeershinder op de N79 en de snelweg beperkt blijven. Enkel tijdens de aansluiting van de nieuwe open afritten zal het agentschap deze een weekend afsluiten.

Grondplan en digitale nieuwsbrief.
Geïnteresseerden kunnen op de webpagina www.wegenenverkeer.be/E313complex32 o.a. het grondplan bekijken of zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley