De stad Tongeren treft voorbereidingen naar digitalisering van de dienst burgerzaken

Dinsdag 11 oktober 2016 startte de dienst burgerzaken met een nieuwe computerprogramma genaamd ‘Bravo’. Dit nieuwe programma maakt de dienstverlening bij de dienst burgerzaken klantvriendelijker en transparanter. Vanaf 2017 voorziet de wetgever dat elektronische identiteitskaarten online aangevraagd kunnen worden. Het platform Bravo is hiervoor alvast ingericht.

 

Om een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden is het nodig om nieuwe tendensen en evoluties op de voet te volgen. Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne wereld.

Het nieuwe digitale platform ‘Bravo’ biedt antwoorden; het aanvragen van documenten wordt vereenvoudigd, persoonsgebonden info wordt gecentraliseerd. Het nieuwe platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor een digitale aflevering van documenten. Dat komt de dienstverlening ten goede. In de loop van 2017 zal de Tongenaar van thuis uit alvast 17 documenten digitaal kunnen aanvragen en toegestuurd krijgen (o.a. geboorteakte, uittreksel uit het strafregister, bewijs van woonst,…).

 

De opstart met  dit nieuwe computerprogramma brengt nog heel wat andere voordelen met zich mee. De werking van het systeem wordt vereenvoudigd. Door alles binnen één bepaalde dienst te centraliseren komen we tot een vlottere doorlooptijd. Aangevraagde documenten zullen sneller afgeleverd kunnen worden. Persoonlijke dossiers uitbreiden is makkelijker, zo kan men bijvoorbeeld aangeven of men per mail of per telefoon geïnformeerd wil worden over de afhandeling van een dossier. Door het integreren van één centraal platform  bent u minder afhankelijk van de aanwezigheid van één bepaalde ambtenaar. Als de ambtenaar het dossier niet persoonlijk kan opvolgen, krijgen de collega’s hiervan een  melding en kunnen zij het dossier opvolgen.

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley