Belangrijke mededeling 'le Dôme'

In de Hondsstraat zijn er ter hoogte van het pand ‘Le Dome’ enkele brokstukken - afkomstig van het pand - op straat gevallen. Op dit ogenblik wordt er een technische controle uitgevoerd door onze diensten. Als voorlopige maatregel werd alvast beslist om de Hondsstraat gedeeltelijk af te sluiten voor alle verkeer.

De toegang naar de Hondsstraat vanaf Putstraat en Plein wordt afgeleid naar de Sint-Jansstraat. De Q-Parking blijft wel toegankelijk vanaf de Ringlaan.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley