500.000 euro voor opwaardering centrum

Met het PlusPlan2016 maakt Tongeren 500.000 euro vrij om huiseigenaren in het centrum te ondersteunen in de verbetering van hun panden. Het plan omvat meerdere premies die op korte termijn een impuls moeten geven aan de binnenstad. De premies zijn cumulatief maar de enveloppe is begrensd: wie eerst komt, eerst maalt.

 

Tongeren heeft de voorbije jaren al sterk ingezet op stadsvernieuwing en op de attractiviteit van het centrum. Ook de volgende jaren blijven we fors inzetten op leef- en woonkwaliteit. Er is in de eerste plaats het project van de openlegging van de Jeker, een totaalproject dat veel verder gaat dan alleen maar het herstellen van het oude Jekertracé. Het gaat ook over de opwaardering van het park met veel ruimte voor recreatie, spel en sport. Een ander belangrijk project is het verhogen van de aantrekkelijkheid van de wallen. Het pad ter hoogte van de Leopoldwal wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Hemelingenstraat. Op die manier ontstaat er een aangenaam traject voor wandelaars en fietsers en wordt de fietsveiligheid op de wallen sterk verbeterd. Een derde project is de inrichting van de tuin van het Casino als een publiek park.

RUP Centrum

Met het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan is er voor eigenaars en kopers van panden in de binnenstad een nieuw stedenbouwkundig kader gecreëerd met minder administratieve regels en meer mogelijkheden om panden op te waarderen of te herbestemmen.

PlusPlan2016

Met het PlusPlan2016 wordt bovenop het regelgevend (het RUP) en sanctionerend kader (onder de vorm van GAS en leegstandsheffing), stimulerend gewerkt. Het stadsbestuur trekt hier in 2016 een bedrag van 500.000 euro voor uit.

Starters- en renovatiepremie

De huidige starters- en renovatiepremie blijven bestaan. Door deze premies onder te brengen in het Plusplan2016 komt er meer krediet hiervoor beschikbaar.  De premie voor gevelrenovatie en de starterspremie bedraagt max. 10.000 euro per dossier.

Gemeentelijke renovatiepremie

Het bestaande reglement op de gemeentelijke renovatie premie wordt verhoogd. De premie, die bedoeld is om panden op de leegstandsinventaris te renoveren en zo weer op de markt te brengen, wordt in 2016 tijdelijk (en enkel in 2016) opgetrokken van max 3.000 euro naar max 10.000 euro per dossier.

Herbestemmingspremie
Wie zijn handelspand in het centrum omvormt tot een woning maakt aanspraak op een premie van 10.000 euro. De herbestemmingspremie wordt enkel in 2016 toegekend.

Premies kunnen, onder voorwaarden, gecumuleerd worden. Dit kan oplopen tot  een premie van 20.000 euro. Handelaars kunnen bijvoorbeeld een starters- en een renovatiepremie aanvragen. Een renovatie- en herbestemmingspremie zijn eveneens te combineren. Een herbestemmings- en starterspremie zijn uiteraard niet met elkaar te verzoenen.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley