Werken in uitvoering

Neremweg en Kremersstraat

Deze week zijn de werkzaamheden in de Kremersstraat en de Neremweg gestart. De betonverharding wordt plaatselijk hersteld. Bijkomend wordt er op de Neremweg een kantstrook in beton geplaatst aan weerszijden van de weg, dit vooral voor een veiliger verkeer. Ook aan het begin van de bebouwde kom (overgang Neremweg – Kremersstraat) komt er een wegversmalling om de snelheid van het verkeer te vertragen.
De werken worden uitgevoerd door aannemer Claes uit Herk-de-Stad .

 

Dijk

Volgende week starten de werkzaamheden op de Dijk. Er wordt een nieuwe bovenlaag van het wegdek aangelegd in asfalt. De werken worden uitgevoerd door aannemer Hoogmartens uit Opglabbeek. Het einde van de werken is voorzien voor 15 oktober 2015.

Leopoldwal

Volgende week starten de werkzaamheden op de Leopoldwal. In opdracht van Infrax wordt de gasleiding vervangen en zal de elektriciteitsleiding van de straatverlichting ondergronds worden geplaatst.

Aansluitend legt aannemer Crommen uit Hoeselt nieuwe stoepen in klinkers. Aannemer Hoogmartens uit Opglabbeek staat in voor de aanleg van een nieuwe bovenlaag van het wegdek in asfalt en de vernieuwing van de kantstroken. De werken duren vermoedelijk tot eind november 2015.

Werken brengen altijd enige hinder met zich mee. De aannemers doen hun uiterste best om alles vlot te laten verlopen. Woningen blijven steeds toegankelijk voor voetgangers. Tijdens de werkuren zal er hinder zijn voor het verkeer.

Meer info: http://tongeren.be/Openbare_Werken/wegen


Heeft u vragen over de gang van zaken tijdens de werken of wilt u bijkomende inlichtingen dan kunt u hiervoor terecht bij:

Stad Tongeren – technische directie:

projectverantwoordelijke: Marc Vandormael - [e] marc.vandormael@stadtongeren.be


werfopvolging:

Mario Hoste - [t] 012 80 00 08 - [e] mario.hoste@stadtongeren.be


Schepen van Openbare Werken:

An Christiaens - [t] 012 80 02 98 - [e] an.christiaens@stadtongeren.be


Aannemer:

Hoogmartens Wegenbouw NV

Bart Soors - [t] 089 81 02 30 - [e] info@hoogmartens.be

Aannemer Crommen

Filip Lismont - [t] 0479 05 43 67 - [e] info@crommen

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley