Wat moet u weten over het afval in 2015

Limburg.net staat in voor het afvalbeheer in onze stad. In de loop van dit jaar ontvangt u van hen een factuur om de jaarlijkse kostprijs voor afvalinzameling en -verwerking te financieren. De afvalfactuur bestaat uit drie delen: een gezinskost, een toeslag voor de uitbating van het recyclagepark en een aanrekening van een tegoed huisvuilzakken. Dit tegoed wordt berekend in functie van uw gezinstoestand op 1 januari 2015.

Per gezin voorziet de stad een tussenkomst van 55 euro. De afvalfactuur 2015 bedraagt bijgevolg:

- 85,10 euro voor een eenpersoonsgezin;

- 91,35 euro voor een tweepersoonsgezin;

- 97,60 euro voor een driepersoonsgezin;

- 103,85 euro voor een vierpersoonsgezin en meer.

 

Tegoedzakken en GFT-sticker
Elk gezin dat in onze stad ingeschreven staat op 1 januari 2015 heeft recht op tegoedzakken.

- gezin van 1 persoon: 3 rollen kleine bordeaux huisvuilzakken (= 30 zakken van 22 liter);

- gezin van 2 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken (= 20 zakken van 44 liter);

- gezin van 3 personen: 2 rollen grote bordeaux huisvuilzakken en 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken (= 20 zakken van 44 liter en 10 zakken van 22 liter);

- gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote bordeaux huisvuilzakken (= 30 zakken van 44 liter).

 

Waar en wanneer kan ik de tegoedzakken en de GFT-sticker afhalen/kopen?

Van donderdag 26 februari 2015 tot en met zaterdag 7 maart 2015 opent de stad Tongeren een afhaalpunt in Julianus Shopping, Via Julianus 18. Elke Tongenaar kan tijdens deze periode zijn tegoedzakken komen afhalen en zijn GFT-sticker kopen. U krijgt meteen een herbruikbare tas mee, handig voor als u boodschappen gaat doen.
- de GFT-sticker voor een kleine bak (=40 l) kost 15 euro
- de GFT-sticker voor een grote bak (=120 l) kost 40 euro
Deze sticker is geldig voor het jaar 2015.

 

Opgelet! Men kan de GFT-sticker enkel met bancontact betalen tijdens deze afhaaldagen.
Openingsuren van het afhaalpunt:
maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 8.30u - 17.00u (doorlopend)

donderdag: 8.30u-18.30u (doorlopend)
U brengt hiervoor uw identiteitskaart mee. Tongenaren die moeilijk te been zijn of zich niet zelf kunnen aanmelden tijdens de openingsuren, kunnen hun identiteitskaart (of een kopie ervan) meegeven aan een familielid of buur.

 

U kan de tegoedzakken niet tijdig afhalen of de GFT-sticker dan niet kopen?
U kan uw tegoedzakken na de periode van de afhaaldagen afhalen elke werkdag tijdens de kantooruren bij het onthaal van de stad Tongeren (tot en met 31 december 2015). Na deze datum vervalt uw tegoed voor 2015. De GFT-sticker kunt u in het administratief centrum Praetorium dan elke werkdag tijdens de kantooruren kopen en dit van 26 januari t.e.m. 25 februari of na de bedeeldagen vanaf 9 maart. U meldt zich hiervoor aan de onthaalbalie (gelijkvloers).

 

Elk gezin heeft recht op 1 sticker. Opgelet! Vanaf 7 april 2015 moet er een sticker voor het jaar 2015 op het deksel van de GFT-container kleven. Indien dit niet het geval is zal uw container niet geledigd worden.
U heeft onvoldoende huisvuilzakken?

U heeft de tegoedzakken opgebruikt?

Dan kunt u extra zakken kopen bij de financiële dienst van de stad Tongeren of in de supermarkten.

Prijs:

- 1 rol grote bordeaux huisvuilzakken (= 10 zakken van 44 liter): 12,50 euro

- 1 rol kleine bordeaux huisvuilzakken (= 10 zakken van 22 liter): 6,25 euro

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley