Vacature voor standplaats op de donderdagmarkt

Bericht in toepassing van :

-      de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en van 20 juli 2006;

-      het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening  en organisatie van ambulante activiteiten;

-      de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2014.

 

Voor de donderdagmarkt, locatie Vlasmarkt, zoekt de stad Tongeren :

 

1 standplaats met lengte 15m, diepte maximaal 4m

Specialiteit : mode- en kinderstoffen

 

 

Kandidaturen dienen uiterlijk tegen 21 november 2016 aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden (dienst economie, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren) onder toevoeging van een afschrift van de ‘machtiging als werkgever’.

 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met  de dienst economie, mevr Natascha Verjans, marktverantwoordelijke, Maastrichterstraat 10 te 3700 Tongeren – 012 80 01 79 - natascha.verjans@stadtongeren.be 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley