Uitbreiding Tongeren-Oost

De uitbreiding van de industriezone Tongeren-Oost met 50 hectaren werd weerhouden als SALK-project voor Limburg. Het AGB van de Stad Tongeren zal samen met LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij, instaan voor de realisatie van deze uitbreiding. Hiervoor wordt er een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen gesloten.

 

In de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Tongeren-Oost zal de focus voor een groot deel komen te liggen op logistiek. Logistiek en toerisme groeien immers nog steeds in Limburg en hebben het potentieel om bijkomende tewerkstelling te creëren, ook voor laaggeschoolden.

 

Voor de uitbreiding is het noodzakelijk om de nodige gronden te verwerven. De procedure hiervoor is lopende. Een deel van het huidig agrarisch gebied zal hierdoor verdwijnen, maar wordt elders gecompenseerd.

 

Uitbreiding Tongeren-Oost 3

Foto: Henri Savenay

Uitbreiding Tongeren-Oost 4

Foto: Henri Savenay

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley