Stedelijke begraafplaats Berg gedigitaliseerd

De stedelijke begraafplaats van Berg is voortaan van thuis digitaal raadpleegbaar. Via een interactieve website (http://www.gis3700.be/)  kan men op zoek naar de laatste rustplaats van een overledene. Als men de naam van de overledene ingeeft  wordt er automatisch doorverwezen naar de juiste plaats op de begraafplaats.

 

Begin november zullen de begraafplaatsen weer druk bezocht worden door familieleden, vrienden en kennissen van overledenen. Om deze bezoeken en momenten van ingetogenheid beter te laten verlopen - want verre vrienden of familieleden weten vaak niet waar het graf van hun dierbare zich bevindt - heeft de stad Tongeren deze begraafplaats digitaal in kaart gebracht. Bezoekers kunnen nu vooraf opzoeken in welke zone het gewenste graf op de begraafplaats te vinden is.

 

Aan de ingang van de begraafplaats staat een infobord met de volledige plattegrond. Hierop staat duidelijk weergegeven welke zones zich waar bevinden, elke zone wordt onderscheiden met een letter, de graven zijn genummerd.

 

Praktisch

Via  het geoloket (www.gis3700.be/geoloket)  onder de rubriek ‘begraafplaats’ is een visueel overzicht te raadplegen.  De begraafplaats is onderverdeeld in zones, aangegeven met een letter.  Een eenvoudige zoekopdracht maakt vervolgens de exacte locatie van het graf op een plattegrond zichtbaar. Zo kunnen bezoekers met hun tablet of smartphone in de hand direct naar het juiste graf lopen. De website is raadpleegbaar op alle (mobiele) besturingssystemen.

 

Privacy

Voor wat betreft de informatie die op deze site (in de databases) te vinden is: gegevens die betrekking hebben op overleden personen zijn geen persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Informatie over nabestaanden valt wél onder de privacywetgeving; die gegevens treft u hier dan ook niet aan.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley