Signalisatieplan op de Leopoldwal wordt aangepast

Op dit moment voeren zowel Infrax als aannemer Crommen werkzaamheden uit op de Leopoldwal, m.n. nutswerken (gas- en elektriciteitsleiding) en aanleg van stoepen. De nutswerken zijn al sinds 21 september 2015 in uitvoering. Nu volgt aannemer Crommen met de vernieuwing van de stoepen. Deze werken duren tot 8 november 2015. Aannemer Hoogmartens uit Opglabbeek zal aansluitend vanaf 9 november tot en met 20 november 2015 instaan voor de aanleg van een nieuwe bovenlaag van het wegdek in asfalt en de vernieuwing van de kantstroken.

 

De combinatie van al de werken leidt ertoe dat eenrichtingsverkeer op de Leopoldwal de beste keuze is op het vlak van enerzijds de voortgang van de werken en anderzijds de verkeersafwikkeling en -veiligheid. Kruisend verkeer via een voorrangsregeling of verkeerslichten zou de files op de Leopoldwal nog hoger doen oplopen vermits er tegelijkertijd meerdere werfzones van gemiddeld 150 tot 200 meter zijn. Er is gekozen voor eenrichtingsverkeer richting Moerenpoort i.f.v. de bereikbaarheid van de binnenstad en Q-Parking Julianus via de bovenzijde van de Ring en de uniformiteit met het verkeersplan van de antiekmarkt.

 

N.a.v. de fileproblematiek op de Ring zal het signalisatieplan op de Leopoldwal wel vanaf vandaag aangepast worden: het stuk tussen de verkeerslichten aan de Achttiende Oogstwal en de Clarissenstraat wordt in twee richtingen opengesteld, en Moerenpoort en Sportpleinstraat zullen ook bereikbaar worden via de Wijkstraat. De stad Tongeren heeft tevens bij het Vlaams gewest, als wegbeheerder van de Ring, benadrukt dat de talloze verkeerslichten beter op elkaar afgestemd moeten worden.

 

Verkeersafwikkeling Leoppoldwal


© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley