Openbaar onderzoek 'Project MER NO- Omleidingsweg Tongeren'

De terinzagelegging van de kennisgevingsnota Project-MER NO-Omleidingsweg loopt van maandag 15 juni tot en met dinsdag 14 juli 2015 en ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (2de verdieping Praetorium, Maastrichterstraat 10).

 

Het dossier kan geraadpleegd worden via de website van de dienst MER (dossierdatabank, dossiercode PR2210). Opmerkingen kunnen voor 15 juli 2015 bezorgd worden aan de dienst MER, Koning Albert-II-laan 20 bus 8, Brussel, of aan de stad Tongeren dienst Ruimtelijke Ordening & Huisvesting, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley