Openbaar onderzoek PRUP ' Afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren met inbegrip van de herbestemming van agrarisch gebied'

Het openbaar onderzoek PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren met inbegrip van de herbestemming van agrarisch gebied' ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van maandag 9 maart tot en met donderdag 7 mei 2015.

 

U kan de documenten hier downloaden. 

 

Schriftelijke opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk 7 mei ingediend te worden door een aangetekende brief te versturen naar:

 

Provinciale Commissie voor de Ruimtelijke Ordening

Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid

Directie Ruimte

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

 

Dienst Ruimelijke Ordening en Huisvesting

Administratief Centrum Praetorium

Maastrichterstraat 10

3700 Tongeren

 

Op donderdag 19 maart 2015 vindt er tussen 16u en 20u een infomarkt plaats in het Administratief Centrum. 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley