Nieuwe speeltoestellen voor De Motten

Op de speeltuin van De Motten werden de afgelopen weken nieuwe speeltuigen geplaatst. Een nieuwe glijbaantoren, een schommelconstructie en zandgravers maken van de speeltuin de ideale plek om de jongste kinderen te laten genieten van een zomer vol spelplezier.

 

De oude glijbaantoren is vervangen door een grote speeltoren, vervaardigd uit FSC-gecertificeerd duurzaam hout. De constructie is 8 meter hoog en heeft twee torens. Op de tussenniveaus werden 2 glijbanen geplaatst, eentje op 3 meter hoogte, de andere op 6 meter. In de torens werden verschillende speelborden gemonteerd. Een vogelnestschommel, een zeshoekschommel, een schommelslang en een stawip maken deze speelzone af. In een ander speelveld werd het oude zandwerktuig vervangen door een platform waar de kinderen met water en zand kunnen spelen. Een zeef, een takel en een zandlift zullen de jongste kinderen vele uren speelplezier bezorgen. Het ruimtenet wordt later dit jaar vervangen.

 

De nieuwe speeltoestellen voldoen allemaal aan de strenge Europese normen en worden na plaatsing nogmaals gekeurd door een bevoegde instantie. Aannemer/speeltoestellenfabrikant Eibe Benelux uit Nederland stond in voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 

De totale kostprijs voor deze toestellen bedraagt om en bij 100.000 euro. De kinderen zullen vanaf nu naar hartenlust kunnen spelen.

 

Ook in het verkeerspark en aan de roeivijver zijn er een aantal nieuwigheden. Het verkeerspark telt nu zeven nieuwe go-carts en acht nieuwe peuterdriewielers. De verkeerslichten en de belijning van het parcours werden vernieuwd. Twee nieuwe waterfietsen liggen te glimmen in de roeivijver. Verder werd de toplaag van de Finse looppiste vervangen.

 

Met de vernieuwing van de speeltuin is meteen een eerste stap gezet om deze site op te waarderen. Ooit liep de Jeker hier in volle glorie. Jammer dat deze op diverse plaatsen werd ingebuisd. Het stadsbestuur heeft thans de intentie om deze historische vergissing te herstellen. De Jeker moet opnieuw een waardevolle plaats in de stad krijgen en zal De Motten fysiek verbinden met het centrum. De stad werkt voor dit project samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Die beschikt over de nodige expertise en heeft de financiële middelen. Op dit ogenblik worden alle mogelijke tracés onderzocht. De werken gaan in principe in de tweede helft van 2017 van start.


Nieuwe speeltoestellen De Motten

Foto's: Henri Savenay en http://www.tongeren-vandaag.be/

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley