Nieuwe locatie voor opslag archeologische artefacten en objecten

Behalve de plicht tot onderzoeken en dus het uitvoeren van archeologische opgravingen is er ook de eis om de gevonden artefacten te stockeren en dit bij voorkeur in goede omstandigheden. Diverse opgravingen die in de loop der jaren in onze stad plaatsvonden hebben geresulteerd in een aanzienlijke collectie aan archeologisch materiaal. Recent werd bovendien de vraag gesteld om ook de vondsten van de opgravingen in de OLV-basiliek en enkele andere sites (deels) in bewaring te nemen. Momenteel worden nog heel wat stukken bewaard in de Ambiorixkazerne. Het betrof hier echter slechts een tijdelijke en allerminst ideale oplossing. De meest voordelige optie is het huren van deze moderne loods van 180m² t.h.v. het bedrijventerrein Prinsenpark.

 

De huurovereenkomst loopt van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2024. Dit biedt de mogelijkheid om op langere termijn te werken en om in de loods een aantal inrichtingswerken uit te voeren.

Momenteel zijn enkele stukken uit het oude stadhuis en de gasthuiskapel overgebracht naar het nieuwe depot. Na de plaatsing van de nodige stapelrekken zal in de eerste maanden van 2016 een gedeelte van de kunstcollectie van de stad overgeplaatst worden en zullen eveneens de archeologische vondsten van enkele opgravingssites in deze loods worden ondergebracht (o.a. Vrijthofsite, Heurkensberg, Romeinse tempelsite Keverstraat, site Agnetenklooster, Beukenberg, Vermeulenstraat, Anicius en een paar kleinere sites).


Foto: Henri Savenay

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley