Nieuw mobiliteitsplan

In Tongeren hebben we werk gemaakt van een volledig nieuw mobiliteitsplan. Hierin leggen we de visie op mobiliteit voor de volgende tien jaar vast. Grote aandacht gaat naar de fietsers: we willen Tongenaren, de bezoekers van onze stad en werknemers nog vaker op de fiets krijgen. Maar ook voetgangers, het openbaar vervoer en privévervoer komen in het nieuwe plan aan bod. Een degelijk mobiliteitsplan is een belangrijk instrument om bijvoorbeeld een coherent beleid rond verkeersveiligheid te voeren en om een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen. De gemeenteraad heeft op 5 oktober het nieuwe mobiliteitsplan voorlopig vastgesteld.

 

Een greep uit de vele maatregelen:

- Voetgangers- en fietscomfort verbeteren (doorsteekjes, stoepenplan, bewegwijzering, oversteekplaatsen).

- Samenstellen knelpuntenlijst voetgangers en fietsers.
- Actieplan rateltikkers en bijhorende aanpassingen voor personen met een beperking aan kruispunten met verkeerslichten.
- Actieplan Octopus straatmeubilair nabij kleuter- en lagere scholen.

- Doortrekken wandel- en fietspad tussen Sint-Maternuswal en Leopoldwal.

- Herinrichting stationsomgeving.

- Snelheidsplan met duidelijke 30/50/70 km/u-structuur.

- Poorteffecten met snelheidsverlaging t.h.v. toegangen dorpskernen.

- Afbakenen landbouwzones/ruilverkavelingswegen met aangepaste signalisatie. Tractorsluizen op specifieke plaatsen.

- Monitoren parkeerbeleid en realiseren dynamische parkeerverwijzing.

- Actieplan zones tonnagebeperking en lokale vrachtroutes.

- Actieplan schoolomgevingen (parkeren, kiss&ride, oversteekbaarheid, snelheid).

- In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer: herinrichting zwart punt Overrepen, Nieuwe Steenweg inclusief fietstunnel Bilzersteenweg, Luikersteenweg ter hoogte van de gemeentelijke basisschool Vreren, op- en afrittencomplex 32, herinrichting Ring en realisatie omleidingswegen.

- Controles en handhaving (parkeren, zwaar vervoer, snelheid,...).
- Ondersteunen en promoten gebruik Blue Bike en duurzame stadsdistributie CityDepot.

 

Hier kan je het mobiliteitsplan raadplegen.

Opmerkingen: per brief (Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren t.a.v. dienst mobiliteit) of per e-mail (mobiliteit@stadtongeren.be).

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley