Nieuw: Vraag uw parkeerkaart digitaal aan

U kunt voortaan uw parkeerkaart ook digitaal aanvragen. De stad beschikt over een nieuw systeem voor het elektronisch verwerken en beheren van de parkeerkaarten.

Om uw parkeerkaart aan te vragen heeft u twee mogelijkheden:

1. U begeeft zich naar het loket in het AC Praetorium, tweede verdieping, dienst Economie voor uw aanvraag. Al uw gegevens worden ingevoerd in een digitaal systeem en verwerkt. U ontvangt geen papieren parkeerkaart meer zoals voordien. Het nieuwe parkeersysteem laat toe dat de parkeerwachters zelf kunnen controleren of uw parkeerkaart geldig is of niet.

2. U downloadt het aanvraagformulier (zie hieronder) en mailt het ingevulde document, samen met een kopie van uw elektronische identiteitskaart en een kopie van het inschrijvingsbewijs van uw voertuig en eventuele andere documenten (zie formulier) naar mobiliteit@stadtongeren.be. U hoeft zich niet fysiek naar het loket te begeven.

 

Let wel! Als u een bewonerskaart met meer dan 1 nummerplaat of een parkeerkaart garage of inrit wil aanvragen, blijft de papieren parkeerkaart behouden. U kan deze zowel bij het loket als via e-mail aanvragen.

 

Meer info: dienst mobiliteit, tel. 012 800 034

Formulieren:

- aanvraagformulier bewonersparkeren
- aanvraagformulier (para)medische beroepen
- aanvraagformulier garage of inrit
- aanvraagformulier mantelzorg, zorgverstrekker
- verklaring bestendig gebruik

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley