Infosessie: Wat brengt de toekomst voor personen met een handicap?

De stedelijke adviesraad voor personen met een beperking en Stad Tongeren organiseren op dinsdag 3 november 2015 om 20u een gratis infoavond rond de te verwachten evoluties in het aanbod en organisatie van zorg. Basisondersteuning budget, Persoons Volgende Financiering, Zorggarantie …vele begrippen. Welke lading dekken zij? En wat gebeurt er met de wachtlijsten?

Gastspreker: dhr. Schuurmans Marcel, Hoofd Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Limburg

Waar? Administratief centrum Maastrichterstraat 10

Aanmelden via: welzijn@stadtongeren.be  of 012 80 00 95 (op maandag)

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley