Infohut en vlonder in natuurgebied de Kevie

Op een steenworp van het stadscentrum ligt natuurgebied De Kevie. Wandelaars komen er genieten van meer dan 200 hectare rust en natuurpracht. De Kevie combineert de vochtige valleigronden langs de Jeker met de vruchtbare leembodem van droog Haspengouw. Bovendien werd er hard gewerkt aan de waterlopen in Tongeren. De VMM herstelde de oude Jekerarm en de bijhorende meanders langs de Blaarmolen om de natuurlijke waterberging te verhogen, de leefomgeving van waterminnende planten te verbeteren en de belevingswaarde van de vallei te vergroten.


Om enerzijds aan de vraag van de scholen tegemoet te komen en anderzijds om belangstelling te wekken voor natuur bij jongeren in het algemeen, werd er een vlonder op de Jeker aangelegd met daarnaast de nodige infrastructuur. De installatie van deze vlonder laat daarenboven Natuurpunt werkgroep de Kevie toe om, in samenwerking met de VMM, een publiek meetpunt uit te bouwen, waar de waterkwaliteit van de Jeker permanent kan opgevolgd worden.

 

 

Infohut en vlonder in Kevie1

Infohut en vlonder in Kevie2

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley