Hernieuw tijdig uw milieuvergunning

De milieureglementering (VLAREM I) bepaalt dat de aanvraag tot hernieuwing van een milieuvergunning moet gebeuren tussen de achttiende en de twaalfde maand vóór het verstrijken van de lopende vergunning. In dat geval mag de exploitatie voortgezet worden, zelfs ná het verstrijken van de lopende vergunning en dit tot de definitieve beslissing over de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning is genomen.

 

We vragen de Tongerse exploitanten om hun aanvraag voor hernieuwing tijdig in te dienen.

 

Meer info via de milieudienst: 012 800 153 of 012 800 157.


© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley