Gemeentelijke renovatiepremie voor leegstaande of verwaarloosde panden

Wie een verouderde woning renoveert kan vanaf nu gebruik maken van de gemeentelijke renovatiepremie. Het gaat om een extra financiële ondersteuning naast de premies van Infrax. Uw woning moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De hoofdvoorwaarde is dat uw woning geregistreerd moet zijn als leegstaand, verwaarloosd, onbewoonbaar of ongeschikt. Leegstaande panden gelegen langs een gewestweg of in een door de gemeente gemarkeerd renovatiegebied komen ook in aanmerking. Deze renovatiegebieden liggen in het centrum binnen de Wallen, Nieuw Tongeren en Achter de Statie en zijn aangegeven in het woonbeleidsplan 'Wonen in Tongeren-Herstappe'.

 

Met deze premie wil de stad Tongeren de verbetering van het patrimonium stimuleren en starters die een eerste en enige woning aanschaffen, renoveren en zelf gaan bewonen ondersteunen.

Downloads:

- reglement voor de gemeentelijke renovatiepremie

 

Meer info?

Dienst Huisvesting: Marlies Janssen [t] 012 800 187, Sabrina Dendas [t] 012 800 193 of Nadia Beumer [t] 012 800 194

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley