De Mulkenhal op Plinius wordt verbouwd en krijgt een aangepaste bestemming

De voormalige tennishal van Plinius wordt verbouwd en krijgt een aangepaste bestemming. De nv Plinius krijgt de opdracht om de Mulkenhal te verbouwen voor de huisvesting van buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en jongerencentrum met repetitieruimte. Het dossier wordt op 29 juni 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad.


Tijdens de schoolvakanties organiseert de Stad Tongeren speelpleinwerking voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Deze wordt al sinds 2008 georganiseerd in de Mulkenhal.

 

Na de verbouwingswerken krijgt elke leeftijdsgroep een eigen lokaal. Deze lokalen zullen helemaal afgestemd zijn op de leefwereld van de kinderen en voldoen aan alle veiligheidseisen.

 

De buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderparadijs’ is vandaag nog gehuisvest op Gasthuisbosdreef. Op piekmomenten worden er 84 kinderen opgevangen.

De nieuwe opvang in de Mulkenhal zal veel ruimer en comfortabeler zijn. Bovendien krijgt het Kinderparadijs een aparte toegang en parking. Ouders krijgen zo alle tijd en ruimte om hun kind af te zetten en op te halen. Er komt een buitenspeelruimte en de inrichting van de lokalen laat meer aparte activiteiten toe volgens leeftijdsgroep. Zo zal er ook een aparte ruimte komen om huiswerk te maken.

 

Door de kinderopvang ‘Kinderparadijs en de speelpleinwerking op één locatie onder te brengen versterken we de samenwerking tussen beide stedelijke diensten, zeker tijdens de vakantieperiodes. De polyvalente zaal zal dienen als binnenspeelruimte voor zowel het Kinderparadijs als voor de speelpleinwerking. Met de oprichting van een jongerencentrum willen we een plek creëren waar jongeren kunnen samenkomen. We willen de Tongerse jeugd de kans geven om in het centrum allerlei activiteiten te organiseren die passen in de eigen leefwereld. De jongeren kunnen zich vrijwillig inzetten om enkele avonden per week het centrum zelf open te houden. Ook externen zullen de ruimte kunnen huren voor kleine optredens en feesten.

 

In de hal komen er verder nieuwe sanitaire ruimtes,  een keuken, een was- en drooginrichting, vergaderzalen en een onthaalbalie.

 

Lokale bands zijn al geruime tijd vragende partij om in Tongeren een repetitieruimte ter beschikking te stellen. Bij de herinrichting van de hal kan aan deze vraag tegemoet gekomen worden. Via een reservatiesysteem kunnen de bands hun repetitiemomenten vastleggen.

 

Foto: http://www.tongeren-vandaag.be/

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley