Bijkomende parkeerplaatsen voor personen met een beperking

Begin deze maand zijn er 15 parkeerplaatsen bijgekomen in het Tongerse stadscentrum voor personen met een beperking. Er zijn onder andere parkeerplaatsen voorzien op de Leopoldwal, Elisabethwal, Albertwal, Eeuwfeestwal en in de Stationslaan. De gemeenteraad heeft hiervoor een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd. Personen met een beperking kunnen maximum twee uur parkeren op alle betalende parkeerplaatsen in de binnenstad. Zij parkeren onbeperkt aan de buitenzijde van de Ring en het buitengebied (blauwe zone). Mits gebruik van de kaart voor gehandicapten. Voldoende parkeerplaatsen voor personen met een beperking blijft in Tongeren een belangrijk punt.

 

De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap was vragende partij voor deze bijkomende parkeerplaatsen. Hierdoor wordt het centrum toegankelijker gemaakt voor personen met een beperking. Dit is trouwens reeds enige tijd een actiepunt van de adviesraad. Eerst hebben ze samen met de mobiliteitsambtenaar de bestaande toestand geïnventariseerd en vervolgens hebben ze de nieuwe locaties samen bekeken. Dankzij deze samenwerking zijn ze gekomen tot de 15 bijkomende parkeerplaatsen. Dit zal ongetwijfeld bijdragen tot een meer optimale mobiliteit voor personen met een beperking.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley