Betonnen Stahlhelm van Tongeren naar Bokrijk

Eind februari werden 44 Stahlhelmen verdeeld over alle Limburgse gemeentes. De betonnen Stahlhelmen maken deel uit van het provinciaal herdenkingsproject ‘Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog’. De helmen symboliseren de Duitse bezetting in Limburg.

Aan elke Limburgse gemeente werd gevraagd om de helm  van 1,8 ton op een creatieve, artistieke wijze te personaliseren. In Tongeren kreeg de helm een tijdelijke plaats aan de ingang van de VELINX.

 

Kunstenaar Jan Bernard Vercauteren, verbonden aan Pentagoon Academie Tongeren, heeft de Tongerse helm onder handen genomen.

 

WOI heeft een enorme impact gehad op het dagelijkse leven. Maar het is onder meer dankzij ‘hoop en veerkracht’ dat de bevolking en de samenleving deze oorlog heeft overleefd. In de Tongerse helm wordt niet uitgegaan van een slachtofferperspectief, maar wordt integendeel het element ‘veerkracht’ naar voor geschoven.  De Tongerse helm is omgeven door een (plastic) plaat die getroffen wordt door een kogel. De inslag raakt de helm evenwel niet, de veerkracht van de plaat vangt immers de kogel op. Onder de helm schijnt tenslotte een warm licht; dit licht symboliseert het aspect ‘hoop’ en staat voor het ‘nieuwe leven’.

 

Afgelopen week werden de 44 Limburgse helmen terug samengebracht in de expo ‘Dit Zijn Wij’ in het domein van Bokrijk. Tot 7 juni kunt u dit project gratis bezoeken.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley