Betaling GFT-stickers

Op donderdag 26 februari 2015 startte de bedeling van huisvuilzakken en de verkoop van GFT-stickers in Julianus. GFT-stickers kunnen enkel via bancontact betaald worden. Bewoners die de stickers al kochten melden ons dat er op de rekeningafschriften niet stad Tongeren vermeld wordt als begunstigde maar een handelszaak uit Wambeek.

 

De firma Worldline, die instaat voor de verhuur van de bankterminals bevestigt dat de gegevens  niet tijdig werden aangepast. Het bedrag dat gestort wordt (15 of 40 euro) komt weliswaar terecht op het rekeningnummer van de stad Tongeren, maar de naam van de vorige huurder van Rent a Terminal verschijnt op de rekeninguittreksels.

 

Worldline en Rent a Terminal verontschuldigen zich voor het ongemak. De gegevens worden op dit ogenblik aangepast.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley