Beperkte service containerpark tijdens vernieuwingswerken

In augustus gaan diverse aanpassings- en uitbreidingswerken in het containerpark van start. De dienstverlening van het park zal hierdoor tijdelijk beperkt zijn. Na de werken baat Limburg.net het park uit. Dan gelden in Tongeren ook de quota en tarieven van de andere Limburg.net-parken.

Eerst wordt het park uitgebreid. Het nieuwe gedeelte wordt in gebruik genomen als het betonnen dek afgewerkt is. Het overige deel van het park gaat dicht voor aanpassingswerken. Tijdens deze werken is het park bereikbaar via de ingang van de technische dienst (Industrieweg 4).

 

U zult bovendien een tijdlang niet met alle afval in het containerpark terecht kunnen. Maar pmd, papier en karton worden aan huis opgehaald. Glas en textiel kunt u naar een container in uw buurt brengen. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, frituurolie, batterijen worden ook ingezameld in winkelpunten.

 

Met uw afval kunt u tijdens de werken eveneens terecht in de Limburg.net-parken van Borgloon en Riemst. Bij de start van de werken ontvangt u nog een folder met gedetailleerde informatie.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley