Aanleg ruilverkavelingsweg Jagersstraat

Om de fietsbereikbaarheid van T-Forum, Klein Veldje en Overhaem te verhogen en de landbouwers makkelijker toegang te geven tot hun landbouwpercelen wordt er een ruilverkavelingsweg in betonverharding aangelegd tussen de Jagersstraat (Offelken) en bestaande ruilverkavelingsweg. Het fietspad tussen de bestaande ruilverkavelingsweg en de Luikersteenweg werd reeds aangelegd.

 

De werken starten op maandag 5 oktober 2015 en duren ongeveer 30 werkdagen. De uitvoering gebeurt door aannemer Crommen  uit Hoeselt en kost 100.000 euro.

 

ruilverkaveling Jagersstraat

Groen = reeds aangelegd fietspad

Blauw = project doortrekken ruilverkavelingsweg

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley