Nieuwsberichten 2015

 • UiTdatabank: Wie invoert haalt er veel UiT
  UiT databank
  Surf naar www.UiTdatabank.be en maak je activiteit gratis bekend. Op 5 minuten is je activiteit ingevoerd en wordt ze automatisch gepubliceerd op tal van communicatiekanalen.
 • Bekendmaking van openbaar onderzoek RUP 'Ambriorixkazerne'
  plannen
  Het Ruimtelijke Uitvoeringsplan 'Ambiorixkazerne', door de gemeenteraad voorlopîg aangenomen in zitting van 29 juni 2015, ligt voor iedereen ter inzage van 2 juli 2015 tem 31 augustus 2015.
 • Bekendmaking van openbaar onderzoek RUP 'Sportoase II'
  plannen
  Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Sportoase II', door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 29 juni 2015, ligt voor iedereen ter inzage van 2 juli 2015 tot en met 31 augustus 2015.
 • Onderzoek tot milieueffectenrapportage van RUP Ambiorixkazerne en RUP Sportoase II
  plannen
  Op 19 juni 2015 heeft de dienst MER inzake RUP Ambiorixkazerne beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is en de voorgenomen plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen.

  Op 25 juni 2015 heeft de dienst MER inzake RUP Sportoase II eveneens beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is en de voorgenomen plannen geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen.
 • Openbaar onderzoek 'Project MER NO- Omleidingsweg Tongeren'
  plannen
  Het openbaar onderzoek loopt van maandag 15 juni tot en met dinsdag 14 juli en ligt ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (2de verdieping Praetorium, Maastrichterstraat 10).

 • Gemeentelijke renovatiepremie voor leegstaande of verwaarloosde panden
  verouderde woning
  Wie een leegstaand of verwaarloosd pand renoveert kan vanaf nu gebruik maken van de gemeentelijke renovatiepremie. Het gaat om een extra financiële ondersteuning naast de premies van Infrax. Uw woning moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • Bekendmaking van openbaar onderzoek RUP 'Sportoase II' en 'Ambiorixkazerne'
  plannen
  Het RUP 'Sportoase II' en 'Ambiorixkazerne', door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 29 juni 2015, liggen voor iedereen ter inzage nog tot en met 31 augustus 2015.
 • Nieuw mobiliteitsplan
  mobiliteitsplan
  In Tongeren hebben we werk gemaakt van een volledig nieuw mobiliteitsplan. Hierin leggen we de visie op mobiliteit voor de volgende tien jaar vast. Grote aandacht gaat naar de fietsers: we willen Tongenaren, de bezoekers van onze stad en werknemers nog vaker op de fiets krijgen. Maar ook voetgangers, het openbaar vervoer en privévervoer komen in het nieuwe plan aan bod.
 • Subsidiereglement voor erfgoedinitiatieven in Tongeren
  De Gemeenteraad van Tongeren keurde in mei 2015 het subsidiereglement voor erfgoedinitiatieven goed. Hiermee kunnen erfgoedverenigingen of particulieren die zich bezig houden met het roerend of immaterieel erfgoed een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van maximaal 1500 euro.
 • Reglement huisnummers zorgt voor duidelijkheid
  huisnummers
  De gemeenteraad heeft het reglement voor huis- en busnummers goedgekeurd. Dit reglement omschrijft de uitgangspunten en de procedure voor de toekenning van de nummers. Het nieuwe reglement brengt niet alleen duidelijkheid voor eigenaars, gebruikers en bewoners maar ook voor administratieve diensten, hulpdiensten, postbezorgers en bezoekers.
 • Nieuw: Vraag uw parkeerkaart digitaal aan
  parkeren.jpg
  U kunt voortaan uw parkeerkaart ook digitaal aanvragen. De stad beschikt over een nieuw systeem voor het elektronisch verwerken en beheren van de parkeerkaarten. Om uw parkeerkaart aan te vragen heeft u twee mogelijkheden. U begeeft zich naar het loket of u downloadt het aanvraagformulier en mailt het ingevulde document door.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley