Studie herinrichting Ring

De stad Tongeren en het Vlaams gewest slaan de handen in elkaar om werk te maken van een integrale verkeerskundige en ruimtelijke herinrichting van de Ring. Recent werd hiervoor een studie opgestart. Een duurzame en kwaliteitsvolle herinrichting staan centraal, met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers. Zowel de Ring als de omliggende gewest- en gemeentewegen zullen onderzocht worden. In de binnenstad en de woongebieden buiten de Ring staat leefkwaliteit centraal.

 

Via deze fiche kan u ons alle problemen bezorgen die u als autogebruiker maar ook als fietser of voetganger ervaart. Ervaart u problemen als u zich met de wagen naar het werk of school begeeft? Welke fietsroutes ervaart u als onveilig? Waar steekt u als voetganger onveilig over? Of misschien ziet u al een oplossing... Ziet u opportuniteiten waar een nieuwe of bestaande fietsroute kan gecreëerd of verbeterd worden? Vindt u dat op bepaalde locaties oversteekplaatsen ontbreken? Op welke plaatsen zou het openbaar vervoer moeten verbeteren, of dienen de schuilhuisjes vernieuwd te worden? Al deze bemerkingen kan u ons hier bezorgen.

 

Alle informatie is welkom en zal gebruikt worden om verder werk te maken van de herinrichting van de Ring en de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente Tongeren.

 

Ring  (VDS)

Foto: Robby Vandersmissen

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley