Bekendmaking omgevingsvergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket:  OMV_2017008520

Referentie gemeente:   OMV/2017/000004

Projectnaam omgevingsloket:  Bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren (EDF Luminus

Ligging:  Heersterveldweg 19, Heersterveldweg 21 te 3700 Tongeren:  Afdeling 73046, sectie A, perceel 137G, 546E, 90G

 

Het bestuur van Tongeren deelt mee dat door EDF Luminus Xavier, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, een omgevingsvergunning is ingediend bij de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heersterveldweg 19, Heersterveldweg 21 te 3700 Tongeren, en met als kadastrale ligging Afdeling 73046, sectie A, perceel 137G, 546E, 90G

 

Het betreft een aanvraag tot bouw en exploitatie van twee windturbines in Tongeren (EDF Luminus).

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.2°, 20.1.6.1°c), 53.2.2°a)

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/01/2018 tot en met 25/02/2018.

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/02/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de stad Tongeren.

 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijke bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Tongeren.

26/01/2018, Tongeren

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2017008616

Referentie gemeente: OMV/2018/00022

Projectnaam: Bouw en exploitatie van een windturbine in Tongeren (ELICIO)

Ligging: Heersterveldweg 16 te 3700 Tongeren

Afdeling 73046, sectie A, perceel 56D, 71D

Contactpersoon: Milieudienst    012/800 157 – 012/800 156

 

Het bestuur van Tongeren deelt mee dat door ELICIO Nicolas, John Cordierlaan 9 te 8400 Oostende, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heersterveldweg 16 te 3700 Tongeren, en met als kadastrale ligging afdeling 73046, sectie A, perceel 56D en 71D.

Het betreft een aanvraag tot bouw en exploitatie van een windturbine in Tongeren (ELICIO).

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.2° en 20.1.6.1°c

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van
21/02/2018 tot en met 23/03/2018.

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23/03/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

21/02/2018

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley