milieuhinder

 

Milieuhinder kan omschreven worden als een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat kan leiden tot geestelijke, en bij ernstige hinder zelfs tot lichamelijke aantasting van het welzijn. De belangrijkste aspecten zijn geluids-, geur-, stof-, rook- en lichthinder.

milieuhinderHinder is vaak subjectief: wat voor de ene persoon hinderlijk is, is dat niet altijd voor de andere persoon. 

 

- afval verbranden

- geluidshinder

- geurhinder

- lichthinder

- binnenshuis stoken

- hinder aanpakken – centraal meldpunt milieuklachten
- nieuwe geluidsnormen

- nieuwe regelgeving centrale stooktoestellen

- milieugezondheidsenquête

- Vissterfte? Melden!
- Gezondheidsadvies bij overstroming

Meer info?

- brochure 'Adem diep in - 184 tips voor een gezonde lucht. Ontdek hoe u het verschil kan maken'.
Door het autoverkeer, de producten die we gebruiken, de verwarming en het energieverbruik komen er verontreinigende gassen en stofdeeltjes in de lucht. De brochure licht de verschillende oorzaken van luchtverontreiniging toe en beschrijft de effecten ervan voor de gezondheid en het milieu. Tegelijkertijd geeft de brochure bijna 200 tips om de luchtkwaliteit te verbeteren. De tips zijn onderverdeeld in drie delen: mobiliteit, huis en tuin, energie en warmte.
- brochure 'Slimmer stoken'
Een hout- of kolenkachel, een open haard ... Gezellig warm, en vaak nog voordelig ook. Als u op de juiste manier stookt tenminste. Uw gezondheid zal er wel bij varen, en u bespaart uw buren veel rook- en geurhinder. Ongeschikte brandstoffen en verkeerde stookgewoontes zijn immers een belangrijke bron van vervuiling. Deze brochure bevat een aantal tips om op een veilige en milieuvriendelijke wijze te stoken met kachels en open haarden.

- brochure 'sluikstoken': ga naar http://www.oost-vlaanderen.be/ en klik door naar "wonen en milieu" - "milieu" - "afval" - "sluikstoken".
- http://www.mmk.be/ (over hinder en gezondheid)
- http://www.milieuinfo.be/
- http://www.lichthinder.be/
- http://www.ovam.be/ (over afval)

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley