Tongerse wijk Offelken piloot voor collectieve renovatie

De wijk Offelken is geselecteerd voor het pilootproject 'Collectieve Renovatie' en is  hiermee één van de vijf pilootprojecten van de Provincie Limburg.

Het project heeft als doel gezamenlijk energiebesparende renovaties uit te voeren. Stebo vzw zorgt als coördinator voor de technische inbreng, het advies aan bewoners en begeleiding van aannemers. Door samen aan te kopen kunnen er gunstige prijsafspraken gemaakt worden. Tongeren wil een stimulerende factor zijn voor initiatieven op het vlak van lage-energie-renovaties. Daarom schreven we Tongeren in voor deelname aan het project 'Collectief renoveren' van de Provincie Limburg. De wijk Offelken werd geselecteerd omwille van de typologie en de ouderdom van de woningen.

 

De wijk Offelken werd geselecteerd omwille van de typologie en de ouderdom van de woningen. De gemeente wil samen met de Provincie Limburg, Dubolimburg en Stebo voorzien in een integrale ondersteuning en begeleiding van de woningeigenaars gedurende het gehele renovatieproces: van de oproep voor de deelnemers tot de effectieve renovatie. Met de ervaringen opgedaan in het pilootproject kunnen er vervolgprojecten in andere wijken en buurten opgestart worden. Energiebesparende ingrepen zijn belangrijk voor het milieu.

Maar in tijden van crisis helpt het ook om de steeds hogere energiekosten te beperken. Door de woningen te clusteren en ze collectief te renoveren ontstaat een schaalvoordeel in prijzen van ontwerpers, aannemers en materialen. De deelnemers krijgen bovendien gratis begeleiding. Dit project draait om maatwerk voor elk individueel gezin, waarbij de persoonlijke situatie en de wensen van de bewoners steeds de bepalende factor zijn. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk samenwerking met lokale bedrijven waardoor de lokale economie en werkgelegenheid profiteren en de reisafstanden beperkt blijven.

 

LR tongeren

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley