Doe jij het al zonder pesticiden?

Vanaf 1 januari 2015 geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden. Openbare diensten gebruiken vanaf dan geen pesticiden meer. Dit betekent dat naast de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden.

 

Zij vormen immers een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren ervan. Kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en branden.

In deze folder kan je meer info terugvinden over het pesticidenverbod.

 

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater?

 
Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.

 

De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.

 

Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

 

In deze folder kan je meer info terugvinden over het pesticidenverbod in de waterwingebieden.


Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk. .

Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk
Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen
Tip 4: Gebruik alternatieven

Hoe zit het met terreinbeheerders?

 

banner zonder is gezonder


Meer info: www.vmm.be/zonderisgezonder.

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley