huisvuilophalingen

Limburg.net staat in voor het afvalbeheer in onze stad. Zij streeft ernaar om het afvalbeheer in heel Limburg op mekaar af te stemmen. Iedereen die afval in omloop brengt, wordt mee verantwoordelijk.

Met welke vragen u terecht kunt bij Limburg.net leest u hier.

 

DE KOHIERBELASTING

 

afvalfactuurwebsite

 

De verschuldigde kohierbelasting omvat alle kosten nodig voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen die aangeboden worden in het kader van de basisdienst, voor zover de afvalstoffen worden aangeboden volgens de

bepalingen van het afvalreglement. Deze kosten worden berekend door Limburg.net.

De kohierbelasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het belastingjaar is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente of dat zonder in een register te zijn ingeschreven op 1 januari van het belastingjaar effectief en duurzaam verblijft op het grondgebied van de gemeente, daaronder niet begrepen het gezin dat op het grondgebied van de gemeente een tweede verblijfplaats heeft.

De kohierbelasting wordt geheven per gezin en is hoofdelijk verschuldigd door alle meerderjarige leden van het gezin.


Het bedrag van de kohierbelasting wordt berekend in functie van het aantal personen die deel uitmaken van het gezin op 1 januari:

 

-      € 123,85 voor een eenpersoonsgezin

-      € 136,35 voor een tweepersoonsgezin

-      € 142,6 voor een driepersoonsgezin

-      € 148,85 voor een vierpersoonsgezin en meer

 

In dit bedrag voorziet de gemeente in 2018 een tussenkomst van € 37,50 zodat de aangerekende bedragen gelijk zijn aan:

 

-        € 86,35 voor een eenpersoonsgezin

-        € 98,85 voor een tweepersoonsgezin

-        € 105,10 voor een driepersoonsgezin

-        € 111,35 voor een vierpersoonsgezin en meer


 

 

WANNEER KOMT MEN HET HUISVUIL OPHALEN?

 

vuilzakkensita

 

Het huisvuil (restfractie, GFT-afval, PMD, papier en karton) wordt van maandag tot en met vrijdag opgehaald.  Afhankelijk van de straat waar u woont (klik HIER) gebeurt dit op maandag, dinsdag,…  In enkele straten zijn er, afhankelijk van de huisnummers, 2  verschillende ophaalrondes (klik HIER).

 

Het groot huisvuil wordt 1x/maand opgehaald, telkens op de laatste woensdag van de maand.

De juiste ophaaldata vindt men terug in de afvalkalender.

 

Opgelet met FEESTDAGEN!

De ophaalronde van het huisvuil verschuift naar de eerstvolgende zaterdag als de wettelijke feestdag in de week valt.

vb.         maandag = feestdag: ophaling huisvuil: zaterdag

vrijdag = feestdag : ophaling huisvuil: de dag erna op zaterdag.

 

Als uw afval niet werd meegenomen, bent u verplicht het dezelfde dag terug binnen te halen.

 

 

HUISVUILZAK

 

huisvuilzakken - klein


Welk afval mag er in de huisvuilzak?

In deze zak hoort enkel huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is, waarmee u niet op het containerpark terecht kan of dat niet selectief ingezameld wordt. Enkele voorbeelden: stofzuigerzakken, kattenbakvulling, mosselschelpen, wegwerpluiers, ….

 

Hoeveel afval mag er in de huisvuilzak?

Het gewicht van een grote bordeaux zak van 44 liter mag maximum 10 kg bedragen, deze van een kleine bordeaux zak van 22 liter maximum 5 kg.

 

Hoe aanbieden?

U zet uw huisvuilzak (met een  voldoende grote handgreep)  de avond voor de ophaling vanaf 20 uur (ophaaldata: zie afvalkalender) of de dag van de ophaling vóór 6 uur buiten voor uw woning. Het is verboden de zakken met plakband dicht te plakken. Aan de zak mag niets worden vastgebonden of bevestigd.

 

 

HAAL UW HUISVUILZAKKEN VOOR 2018 AF IN UW BUURT

 

PB130626

 

Elk gezin dat op 1 januari 2018 in onze gemeente gedomicilieerd is, betaalt een afvalbelasting  aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die u kan afhalen op een van de verschillende verdeelpunten. Het aantal hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2018.

· gezin van 1 persoon: 2 rollen kleine huisvuilzakken (=20 zakken van 22 liter)

· gezin van 2 personen: 2 rollen grote huisvuilzakken (=20 zakken van 44 liter)

· gezin van 3 personen: 2 rollen grote huisvuilzakken en 1 rol kleine huisvuilzakken (=20 zakken van 44 liter en 10 zakken van 22 liter)

· gezin van 4 personen of meer: 3 rollen grote huisvuilzakken (30 zakken van 44 liter)


Waar en wanneer kan ik mijn quotum huisvuilzakken voor 2018  afhalen?

Van 5 februari 2018 tot 31 december 2018 kunt u de huisvuilzakken voor 2018 afhalen.  Vergeet ook uw gft-sticker niet te kopen. 

 

Op de volgende locaties kunt u  terecht:

 

Huisvuilzak en GFT-sticker

- AD Delhaize, Luikersteenweg 151 (T-forum)

- Spar Vreren, Molenplein 18

- Bruno Service Station, Luikersteenweg 216

- AD Delhaize Roman, Sint-Truiderstraat 7

- AD Delhaize Ambiorix, Driekruisenstraat 33

- Spar Delvigne, Wijkstraat 11

- Kringwinkel De Koop, Gasthuisbosdreef 31 (vanaf 1 januari veranderd de kringwinkel van naam: de Koop wordt vzw Reset)


Enkel huisvuilzak

- Recyclagepark, Industrieweg

 

Vergeet uw elektronische identiteitskaart niet wanneer u  uw quotum huisvuilzakken afhaalt en/of uw GFT-sticker koopt. Tongenaren die moeilijk te been zijn of zich zelf niet kunnen aanmelden, kunnen hun identiteitskaart (of een kopie ervan) meegeven aan een familielid of buur.

Een GFT-jaarsticker voor een 120 liter container kost 40 euro, voor een 40 liter container kost de jaarsticker 15 euro.

Opgelet! Vanaf 2 april 2018 moet er een sticker voor het jaar 2018 op de GFT-container kleven. Indien dit niet het geval is zullen de containers niet  geledigd worden.

 

Uw quotum aan huisvuilzakken is op?

Dan kunt u extra huisvuilzakken kopen bij de financiële dienst in het 'AC Praetorium' of bij de supermarkten.
Prijs:

· 1 rol grote huisvuilzakken (10 zakken): 12,5 euro/rol

· 1 rol kleine  huisvuilzakken (10 zakken): 6,25 euro/rol

 

GROENTEN FRUIT EN TUINAFVAL (GFT)

 

gftcontainer

 

Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit organisch materiaal zoals plantaardig keukenafval, resten van groenten en fruit, koffiedik, theezakjes, snijbloemen, bladeren, enzovoort. Dit is het groente-, fruit- en tuinafval, kortweg GFT.

Dit moet gedeponeerd worden in de GFT-container.  Er zijn 2 types groene containers, één van 120 liter en één van 40 liter (wordt voornamelijk gebruikt in appartementsgebouwen).

 

Welk afval mag er in de GFT-container?

Organisch materiaal zoals resten van groenten en fruit, snijbloemen, theezakjes, koffiegruis…

Dit afval wordt verwerkt  tot een nuttig en milieuvriendelijk product: compost.

Wat er allemaal in de GFT-container mag en niet in mag leest u HIER.

Er zijn ook GFT-zakken te koop op de financiële dienst. Deze papieren binnenzakken houden de GFT-container proper: Voor een rol van 5 papieren binnenzakken van 120 liter betaald u 2,50 euro per rol. Voor een rol van 5 papieren binnenzakken van 40 liter betaald u 1,85 euro per rol.


Hoeveel afval mag er in de GFT-container?

Het gewicht van een kleine GFT-container (40 liter) mag maximum 15 kg bedragen, deze van een grote GFT-container (120 liter) maximum 60 kg.

 

Hoe aanbieden?

Op de  GFT-container moet er een GFT-jaarsticker gekleefd zijn.

Er zijn 2 soorten stickers:

- grote GFT-container (120 liter): 40 euro

- kleine GFT-container (40 liter): 15 euro

U zet uw GFT-container,  met de handgreep naar de straatzijde geplaatst en de deksel gesloten, de avond voor de ophaling vanaf 20 uur (ophaaldata: zie afvalkalender) of de dag van de ophaling vóór 6 uur buiten voor uw woning. Opgelet met uw GFT-afval in de winter. HIer vindt u enkele tips.

 

 

Wat bij beschadiging of diefstal van uw GFT-container en wat met de sticker?

Dit en  andere weetjes over de container en/of de sticker leest u HIER

 

AANKOPEN GFT-STICKER

 gftsticker2018-120l

 

gftsticker2018-40l


Op de volgende locaties kunt u vanaf 2018 uw GFT-sticker aankopen:

 

- AD Delhaize, Luikersteenweg 151 (T-forum)

- Spar Vreren, Molenplein 18

- Bruno Service Station, Luikersteenweg 216

- AD Delhaize Roman, Sint-Truiderstraat 7

- AD Delhaize Ambiorix, Driekruisenstraat 33

- Spar Delvigne, Wijkstraat 11

- Kringwinkel de Koop, Gasthuisbosdreef 31


Enkel op vertoon van uw identiteitskaart, kan u de sticker kopen.

Een jaarsticker voor een 120 liter GFT-container kost 40 euro, voor een 40 liter GFT-container kost de jaarsticker 15 euro.

Opgelet! Vanaf 2 april 2018 moet er een sticker voor het jaar 2018 op de GFT-container kleven. Indien dit niet het geval is zullen de containers niet  geledigd worden.

 

 

PMD

 

PB130625 

 

PMD staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Deze verpakkingen HOREN SAMEN in de blauwe PMD-zak die om de twee weken huis-aan-huis wordt ingezameld. De PMD-zakken kunt u kopen bij de financiële dienst in het Praetorium of in de supermarkten. Een rol van 20 stuks (60 liter/zak) kost 3 euro.


Welk afval mag er in de PMD-zak?

Het is van het grootste belang dat er correct gesorteerd wordt door de burgers en dat de sorteerregels nauwkeurig worden nageleefd. Eén foutief gesorteerd element kan het recyclageproces van de correct gesorteerde verpakkingen ernstig in het gedrang brengen, en kost bovendien een pak geld !

Wat hoort bij het PMD?

Plastic flessen en flacons

van water & limonade, fruit- en groentesappen, melk, afwas- en onderhoudsproducten (vloeibaar of in poeder), wasproducten en wasverzachters, producten voor bad of douche, bleekmiddelen, gedistilleerd water.

Metalen verpakkingen:

drankblikjes, conservenblikken, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, dozen en bussen, spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes.

Drankkartons van vloeibare producten (fruitsap, melk,...)

 

Hoeveel  PMD mag ik buitenzetten?

Per aanbieder mogen per ophaling 4 pmd-zakken worden aangeboden. Het gewicht van één PMD-zak mag niet groter zijn dan 8 kg. Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons bedraagt 8 liter.

 

Hoe aanbieden?

De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen zowel voor de inzameling aan huis, als op het recyclagepark, aangeboden te worden in een daartoe bestemde officiële blauwe kunststof zak met opschrift ‘Limburg.net’. Deze zakken zijn verkrijgbaar bij de financiële dienst van de stad en de supermarkten.

De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen gemengd in het voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.

Indien er andere materialen dan de bovenvermelde in de PMD-zak worden gestoken (zoals o.a. botervlootjes, aluminiumfolie, yoghurtpotjes) dan wordt deze niet meegenomen en wordt er door de afvalfirma een sticker op de PMD-zak gekleefd (u moet dan alle afval dat geen PMD-afval is uit de zak halen en nadien het voorste luik van de sticker afscheuren en de PMD-zak opnieuw aanbieden bij een volgende inzameling) .

 

PAPIER EN KARTON

 

papier


Welk afval mag ik buiten zetten?

Papieren zakken en kartonnen dozen, tijdschriften, kranten, folders, boeken, schrijf- en machinepapier mag u aanbieden. Niet toegelaten bij deze fractie zijn: vuil of vet papier, behangpapier,  aluminiumpapier, cellofaanpapier.

 

Hoeveel papier  en karton mag ik buitenzetten?

Het volume per aanbieding mag maximaal 1m³ bedragen en de bundel of doos mag maximaal 15 kg wegen.

 

Hoe aanbieden?

Het papier en karton wordt één keer per maand aan huis opgehaald.

De ophaling gebeurt telkens de tweede volle week van de maand gelijktijdig met de gewone ophalingen van het afval (dus maandag tot en met vrijdag). Exacte data  vindt  u terug in de afvalkalender.

Papier mag men niet aanbieden in plastieken zakken, plastieken manden, - bakken of - boxen. Het mag enkel aangeboden worden in gesloten kartonnen dozen of stevig samengebundeld met een touw (zo voorkomt u dat het wegwaait).

 

Papier besparen?  Dit kan gemakkelijk door gebruik te maken van de anti-reclamesticker of door de telefoongidsen op te zeggen. Hoe u dit doet leest u hier.

 

GROOT HUISVUIL

 

grofvuil

 

Grofvuil wordt maandelijks op aanvraag opgehaald. In de afvalkalender vindt u de voorziene ophaaldata terug. Wilt u grofvuil meegeven?  Vraag dan  een ophaling aan via http://www.limburg.net/ of op het gratis nummer 0800/90 720.

 

Welk afval mag ik buiten zetten?

Grofvuil is niet-recycleerbaar afval dat niet in uw huisvuilzak past. Daarvoor is het te groot of te zwaar. Wat u wel en niet mag buitenzetten leest u HIER.  Uiteraard kunt u ook nog steeds terecht op het containerpark met uw grofvuil.

 

Hoeveel groot huisvuil mag ik buitenzetten?

De totale hoeveelheid grofvuil per ophaalbeurt mag niet meer zijn dan 2 m³. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn.

grofvuil


Hoe aanbieden?

Op het aangeboden grofvuil moet u een blauwe grofvuilsticker kleven. U koopt deze sticker in het administratief centrum "Praetorium" bij de financiële dienst tegen de prijs van 20 euro. 

Zet uw grofvuil met een grofvuilsticker tijdig buiten: de dag van de ophaling vóór 6 uur 's morgens of de avond voordien na 20 uur.

OPGELET: DE OUDE GELE STICKERS VAN 20 EURO KUNNEN NOG UITERLIJK GEBRUIKT WORDEN TOT EN MET DECEMBER 2014. VANAF JANUARI 2015 MOET OP HET GROOT HUISVUIL EEN BLAUWE STICKER GEKLEEFD ZIJN.

Men kan vanaf januari 2015 tot en met 30 juni 2015 de oude gele grofvuilsticker omruilen voor een blauwe grofvuilsticker!

 

KERSTDENNEN

 

Kerstboom

 

Na de kerst- en nieuwjaarsperiode worden kerstdennen huis-aan-huis opgehaald.

In 2018 zal dit gebeuren in de week van 8 tot en met 12 januari.

De inzamelingen zijn telkens voorzien op de dag dat men het huisvuil komt ophalen.

 

Richtlijnen

gelieve de kerstden (zonder ijzer, pot, grond of versiering) de avond voor de ophaling of uiterlijk 6 uur 's morgens de dag van de ophaling  tegen de grens van uw eigendom te plaatsen.

Opgelet: de kerstden mag ook niet groter zijn dan 1,50 m.  Zo niet, gelieve deze dan aan te bieden in stukken.

De firma komt slechts 1 keer langs.  Te laat buitengeplaatste kerstdennen worden niet meer opgehaald.

  

HANDELSAFVAL

 

Met bedrijfsafval kan men terecht bij een erkende afvalfirma. Ook worden er voor zelfstandige ondernemingen en kmo’s witte zakken (voor gemengd bedrijfsafval) en blauwe zakken (voor papier en karton) te koop aangeboden in het administratief centrum “Praetorium” bij de financiële dienst.


kostprijs 2017:

witte zakken: 158,21 euro voor een rol van 25 stuks

blauwe zakken: 23,50 euro voor een rol van 10 stuks

 

Nieuwe sorteerverplichting voor pmd voor bedrijven

 

De preventie van afval is de eerste prioriteit in het Vlaamse afval- en materialenbeleid. Daarna volgt het sluiten van de materialenkringloop. Om die doelstellingen te realiseren is  VLAREMA, het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen, van kracht. Dat betekent voor bedrijven ook een aantal veranderingen.

 

Vanaf 1 juli 2013 moet - naast 17 al bestaande fracties met sorteerverplichting - ook pmd-afval selectief ingezameld worden. Hoe meer we sorteren aan de bron, hoe zuiverder de afvalfracties en dat vergemakkelijkt de recyclage en verwerking. Ook voor gemengd bedrijfsafval moet een contract afgesloten worden met een afvalstoffeninzamelaar. Meer info klik HIER

 

De OVAM bracht een uitgebreide folder hieromtrent uit “Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?”

Deze folder kan worden gedownload op de website van OVAM: www.ovam.be/sorteermeer

 

 

AFVALREGLEMENT 

Vanaf 1 januari 2014 is het nieuwe afvalreglement van kracht. Dit vervangt de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. U kunt dit afvalreglement HIER raadplegen


OPTIMOPROJECT

Enkel voor inwoners van Lauw en Koninksem.  Meer info vindt u HIER

 

 

 

  


 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley