Ombudsdienst

Heeft u een eventueel probleem in Tongeren,.. dan kun je bellen naar de ombudsdienst op het nummer 0800 13 129 of vul je het meldingsformulier in.

 

Let op!  Volgende klachten /meldingen worden onontvankelijk verklaard, ze worden met andere woorden niet behandeld:

  • anonieme klachten
  • klachten over gebeurtenissen die zich al meer dan 6 maanden geleden hebben afgespeeld
  • een klacht die het voorwerp is van een gerechtelijke procedure
  • een klacht die in behandeling is bij een erkende ombudsdienst
  • een klacht waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien (administratief of jurisdictioneel)
  • een klacht waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is
  • een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid
  • bezwaren
  • petities


© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley