Klachten over dienstverlening van het stadspersoneel

Werd je onvriendelijk onthaald, kreeg je geen antwoord op je vraag, zit je dossier ergens vast,.. dan kun je het klachtenformulier invullen.

 

Let op!  Volgende klachten worden onontvankelijk verklaard, ze worden met andere woorden niet behandeld:

 • anonieme klachten
 • vragen om informatie
 • meldingen of suggesties
 • klachten over gebeurtenissen die zich al meer dan 6 maanden geleden hebben afgespeeld
 • een klacht die het voorwerp is van een gerechtelijke procedure
 • een klacht die in behandeling is bij een erkende ombudsdienst
 • een klacht waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien (administratief of jurisdictioneel)
 • een klacht waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is
 • een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid
 • bezwaren
 • petities 

 

 

 

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley