Jeker

Nieuwsbrieven

- nieuwsbrief (1) - 27/09/2017

- nieuwsbrief (2) - 27/10/2017

 

Open werfdag - zondag 15 oktober 2017

Dit filmpje van radio 2 geeft je een eerste kijk op de werken en de open werfdag.

 

Recreatief fietsroutenetwerk

Op het onderstaand kaartje kunt u de alternatieve fietsroute zien van het fietsroutenetwerk dat door het projectgebied van De Motten loopt. De gele lijn geeft het normale fietsroutenetwerk weer. De rode stippellijn is het gedeelte van het fietsroutenetwerk dat niet meer in gebruik is tijdens de werken. De groene stippellijn is de alternatieve route die u moet volgen tijdens de werken.

 

fietsroutenetwerk Motten

 

Wijziging verkeerssituatie De Motten

Maandag 18 september startte fase twee van de herinrichting van stadspark De Motten. Naar aanleiding van deze fase zullen er enkele wijzigingen op vlak van verkeerscirculatie zijn.

 

Bekijk hier de foto's van de start van de werken.

 

U kunt het centrum steeds verlaten via de Minderbroedersstraat, Sint-Jansstraat en vervolgens via Victor Lenaersdreef en Dirikenlaan. De rijrichting in de Sint-Catharinastraat wordt omgekeerd, zo kan u het centrum ook via de Kielenstraat verlaten richting Leopoldwal en komt u niet in de werfzone terecht. Men kan de St-Catharinastraat bereiken via Repenstraat en Corversstraat.

 

Opgelet! Het kaartje in de stadskrant die maandag 18/09 in uw bus viel, is verkeerd gedrukt. Onderstaand bezorgen wij u het correcte kaartje!


verkeerssituatie Motten

Drône boven projectgebied De Motten

Tussen 12 en 18 september 2017 zal er een drône over het projectgebied van De Motten vliegen (het exacte tijdstip is afhankelijk van de weersomstandigheden). Deze vlucht zal 2 à 3 uur in beslag nemen.

 

De piloot is vergezeld door een ambtenaar van de stad Tongeren of VMM en is herkenbaar aan zijn fluorescerende kledij. De piloot beschikt over de nodige toelatingen en attesten.Start openleggen Jeker op de Motten

Na de kermis wordt er een versnelling hoger geschakeld bij de werken op de Motten. In eerste instantie zal de klinkerparking aan de jeugdgevangenis verdwijnen. Deze site zal de volgende jaren dienst doen als werfzone. Daarna wordt er gestart met het effectief openleggen van de Jeker.

 

Ter hoogte van de frituur komt er een driepuntbrug en aan de gevangenis een waterbelevingsplein met een eilandje, spuitkoppen en een verstelbare waterhoogte.

 

De Motten - Driepuntbrug

Impressie driepuntbrug

 

Er komt een nieuw skatepark dat uitgetekend werd in samenspraak met de plaatselijke skaters. Het park krijgt een plek in het hart van het project en zal een mooie plek voor ontmoeting worden.
Eind september wordt het skatepark opgebroken. Er worden werfketen geplaatst op die locatie. Het skatepark verhuist dan naar het Pliniuspark.

 

Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2019/begin 2020.

 

Infoavonden:

Maandag 4 september 2017, infomarkt voor de ouders van de school Sint-Jan (gelegen aan het projectgebied)

- presentatie

 

Dinsdag 5 september 2017, infovergadering voor de bewoners die naast het projectgebied wonen

- presentatie

- plan volledige projectgebied

 

Nieuwe parkings op de Motten open voor publiek
Er is een nieuwe parking ter hoogte van De Velinx in de nabijheid van het park en ook in de nabijheid van de verschillende scholen. En een nieuwe parking ter hoogte van het voormalige B-plein (Dijk). Beide parkings zijn samen goed voor 350 gratis parkeerplaatsen aan de rand van het centrum op slechts 10 min. wandelen. Er werden 16 parkeerplaatsen (8 parkeerplaatsen op elke parking) voorzien voor personen met een beperking.

 

De rijweg is aangelegd in uitgewassen beton, de parkeerplaatsen in klinkers. De parkings zijn ruim en voorzien van verlichting, wat het veiligheidsgevoel verhoogt. Het zijn parkings waar het aangenaam parkeren is. Ook het groen werd naar de parkings gehaald en afgestemd op de omgeving. De parkings zijn omrand met een haag. Op de parking t.h.v. het B-plein werden 'Acer Campestre Elsrijk' bomen aangeplant. De Elsrijk is uitermate geschikt voor lanen of smallere straten en levert in de herfst schitterende taferelen door de mooie verkleuring van de bladeren.

 

Voorlopig blijft ook de klinkerparking aan de jeugdgevangenis open. Begin september 2017 wordt deze opgeheven en start de uitbreiding van het park tot een nieuwe groene long.


 

parking Motten

Parking De Motten (voormalige B-plein)

 

 

Finse piste tijdelijk buiten gebruik

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de parkings op de Motten. Vanaf woensdag 15 maart 2017 wordt de Finse piste gerenoveerd aan het B-plein. De piste is buiten gebruik tot uiterlijk vrijdag 24 maart 2017.

 

finse piste


Betonwerken parkings

 

beton aanbrengen parking B-plein
Stap 1

 afspuiten beton

Stap 2

 

 

Aanleg nutsleidingen parking van het B-plein

parking b plein

Foto: H. Savenay

 

De voorbereidende werken voor de herinrichting van stadspark De Motten zijn gestart in 2016. Er komt een parking aan De Velinx en aan de andere zijde van de projectzone ter hoogte van het voormalige B-plein. Beide parkings samen zijn goed voor 400 parkeerplaatsen.

 

Na de voltooiing wordt de huidige parking t.h.v. de jeugdgevangenis opgeheven en komt er ruimte vrij voor de uitbreiding van het stadspark tot een nieuwe groene long, vlakbij de oude stadskern.

De werken kaderen in het grote project van het openleggen van de Jeker. Tongeren verdient beter dan een gedempte Jeker. Een stad met het beste cultuurhistorisch museum van de lage landen en de grootste antiekmarkt van de Benelux, is het aan zichzelf verplicht meer te doen met de rivier die haar heeft groot gemaakt. En daar maken we nu werk van. Het openleggen van de Jeker zal een enorme impact hebben op de uitstraling van de stad en op de woonkwaliteit. Het stadspark wordt in de volgende jaren omgevormd tot een homogeen park waar natuur en water de boventoon hebben maar waar er ook ruimte is voor recreatie en sport.

 

Het traject van de Jeker is amper 55 kilometer lang, van de oorsprong tot de monding in de Maas. De landbouwcultuur in de vallei gaf aanleiding tot het ontstaan van Tongeren en Maastricht. De rivier was destijds voor beide steden van levensbelang, als bron van relatief schoon water en als verdedigingsmiddel. Later werd de Jeker echter gebruikt als open riool. Daarom werd in de jaren ’50 de rivier gedempt. Een historische vergissing. En die wordt nu rechtgezet. De Jeker wordt terug opengelegd, niet meer voor drinkwater en bescherming, maar als bindmiddel tussen stadsdelen.

 

De nieuwe Jeker zal stromen van De Velinx langs de Kastanjewal naar de Moerenpoort. Zo wordt hij de schakel tussen de binnenstad, stadspark De Motten en de wijken rond De Motten. Door een gepaste aankleding van de oevers en een uitgekiende indeling van het park zal de Jeker verschillende stadsdelen verenigen. Ook het groen rond de Jeker wordt naar een hoger niveau getild. Binnen het stadspark worden ‘kamers’ ingericht met klassieke grasperken, ligweiden en plantsoenen. In de actieve zones is er ruimte voor sport en spel, de luwe zones zullen uitnodigen tot rust en ontspanning. Hagen, groenbuffers en wandelpaden scheiden de delen van het park.

 

In het park is het water een belangrijk beeld- en sfeerbepalend element. Het stromende water bepaalt in grote mate de beleving. Dat water zal proper zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zorgt voor gescheiden opvang en afvoer van rioolwater naar zuiveringsinstallaties. De nieuwe Jeker wordt zo ontworpen dat het afgekoppelde regenwater veilig uit de stad geraakt zonder overstromingen te veroorzaken.

 

De Vlaamse Milieumaatschappij, Infrax en stad Tongeren zijn partners in het Jekerdossier.

 

TIMING

- Aanleg parkings Velinx en B-plein:
Start: 19 september 2016
Einde: voorjaar 2017

- Verplaatsing nutsleidingen
Start: begin oktober 2016
Einde: medio 2017

- Openlegging Jeker + herinrichting Motten
Start: medio 2017

Einde: voorjaar 2019


INFOSESSIES

Op maandag 12 september werd er een infosessie georganiseerd voor de inwoners van de Luikerstraat, Looierstraat, Kastanjewal en Herckenrodestraat betreft de aanvang van de nutswerken:
- presentatie Infrax
- presentatie Sweco


Meer info, mail naar jeker@stadtongeren.be 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley