Wettiging van een handtekening

Het wettigen of het legaliseren van een handtekening is een akte waarbij de gemeente de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze echtheid geldt enkel voor de handtekening, niet voor de voorgelegde tekst of de taal waarin de tekst is opgesteld.

 

Het wettigen van een handtekening is gratis.

 

Wie?

De handtekening wordt geplaatst in het bijzijn van de ambtenaar. Persoonlijk aanbieden is niet noodzakelijk, maar dan moet wel de identiteitskaart van diegene wiens handtekening gewettigd wordt, worden getoond. De ambtenaar zal zich vergewissen van de echtheid van de handtekening.

Wat moet ik meebrengen?
De identiteitskaart van de persoon wiens handtekening wordt gewettigd.

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar identiteitskaatrten@stadtongeren.be

 

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley