Rijbewijs

De federale regering werkt momenteel samen met de gewesten aan een hervormde rijopleiding.
Op www.goca.be kunt u alle  info terugvinden per categorie.

Elke aanvraag gebeurt persoonlijk.

 

Eerste definitieve rijbewijs in bankkaartmodel (10 jaar geldig - 25 euro)

Voor te leggen:

elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart

één recente foto (indien u niet over een elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart beschikt)

Opgelet! levertermijn van 1 tot 3 werkdagen

Voorlopig  rijbewijs 18 of 36 maanden (25 euro)
Voor te leggen:

aanvraagformulier afgegeven door examencentrum

medisch attest indien van toepassing 

bekwaamheidsgetuigschrift afgeleverd door een erkende rijschool: enkel voor model 18

één recente foto (indien u niet over een elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart beschikt)

een kopie van de identiteitskaart van de begeleider. Indien je begeleider niet in Tongeren woont, moet hij/zij zich vooraf bij het gemeentebestuur van de woonplaats aanbieden om daar het aanvraagformulier te laten afstempelen. Dit aanvraagformulier dient ook ondertekend te zijn door de begeleider.

Let op! Bij het aanvragen van een voorlopig rijbewijs van 36 maanden moet u het attest van de vorming (3 uur) van de begeleider meebrengen en afleveren aan het loket.

 

Internationaal rijbewijs (16 euro)
Voor te leggen:

één recente pasfoto

Belgisch of Europees rijbewijs en vorige internationaal rijbewijs

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar rijbewijzen@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley