Overlijden - aangifte

De aangifte van het overlijden moet gebeuren door één aangever. Er is geen wettelijke termijn bepaald, maar algemeen wordt aangenomen dat het zo snel mogelijk moet gebeuren (vóór de begrafenis).

Meebrengen :

- een overlijdensverklaring die ondertekend is door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (formulier model IIIC)

- de identiteitskaart en het trouwboekje van de overledene,
- indien de overledene ongehuwd is: een geboorteakte
- een attest met de laatste wilsbeschikking
- een toelating tot begraven van de gemeente van begraving indien deze niet begraven wordt op de overlijdensplaats of op zijn woonplaats.
- eventueel: het rijbewijs van de overledene
- eventueel: de concessieaanvraag

bijkomende documenten bij crematie:
- een aanvraag tot lijkverbranding
- een medisch attest waaruit de afwezigheid of de verwijdering van implantaten bevestigd wordt

De ambtenaar van burgerlijke stand zal ten vroegste 24 uur na het overlijden een toelating tot begraven afgeven en dit enkel indien het een overlijden betreft met een natuurlijke oorzaak.
Als er geen natuurlijke doodsoorzaak is, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand pas na akkoord van de procureur des konings een toelating afleveren tot begraven.

 

Downloads:

- aanvraagformulier tot een concessie of verlenging van een concessie

- aanvraag tot een ontgraving

- verklaring van de bestemming van de asurne

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar overlijdens@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley