Orgaandonatie

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in  België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

- u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven

- uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

 

Als u niet wil dat na uw dood organen of weefsels worden weggenomen, dan moet u een formulier invullen en dit overmaken aan uw gemeente.

 

Download hier het formulier wilsverklaring inzake orgaandonatie.

 

De registratie van de wilsverklaring inzake orgaandonatie is gratis.

 

Voorwaarden

Uw verklaring wordt opgenomen in het rijksregister van de natuurlijke personen. Ook als u uw instemmingsverklaring heeft overgemaakt aan de gemeente, kunt u dit achteraf nog altijd veranderen.

De transplantatiecoördinator zal na uw overlijden de gegevensbank van uw gemeente raadplegen en zal nagaan of u uw weigering of instemming met orgaandonatie heeft geregistreerd.

 

http://www.beldonor.be/

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar overlijdens@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley