Levenloos kind - aangifte

Wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de geboorte en waarvan de voorafgaande zwangerschap tenminste 26 weken heeft geduurd, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van aangifte van een levenloos kind op.

 

De akte vermeldt:

- dag, uur, plaats van bevalling alsmede het geslacht van het kind
- alle identiteitgegevens van de ouders indien deze met elkaar getrouwd zijn

 

indien de ouders niet getrouwd zijn:
- alle identiteitsgegevens van de moeder
- ook de identiteitsgegevens van de vader op voorwaarde dat het kind door de vader erkend werd voor de geboorte
- indien het kind niet erkend werd door de vader voor de geboorte, kunnen de identiteitsgegevens van de vader toch vermeld worden indien hij hierom vraagt en op voorwaarde dat de moeder toestemt
- naam, voornaam en woonplaats van de aangever
- de voornamen van het kind indien om de vermelding ervan wordt verzocht

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar overlijdens@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley