Laatste wilsbeschikking

U kan zelf vooraf bepalen volgens welk ritueel of op welke wijze u begraven of verstrooid moet worden. Deze keuze wordt geregistreerd bij de dienst Burgerzaken. Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. U kan een gemaakte keuze steeds wijzigen.

 

Hoe aanvragen?

persoonlijk aan het loket  bij de dienst Burgerzaken (identiteitskaart meebrengen).

Bij de dienst burgerzaken wordt onmiddellijk een verklaring opgesteld in twee exemplaren, één wordt bewaard bij de administratie en één afgeleverd als bewijs voor de aangever.

 

Wat meebrengen?

identiteitskaart (eID) of verblijfsvergunning.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

Wijze van teraardebestelling:

begraving van het stoffelijk overschot;

crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;

crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;

crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de begraafplaats;

crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;

crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;

crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;

crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

 

Ritueel voor de uitvaartplechtigheid:

een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst;

een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst;

een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst;

een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst;

een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst;

een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst;

een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging;

een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging.

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar overlijdens@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley