Kids-ID

De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Dit is een geldig reisdocument in alle landen van de Europese Unie. Voor andere landen is het aangewezen om informatie in te winnen via de website van Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.belgium.be) of bij een reisbureau of de ambassade van het land dat u wenst te bezoeken.

 

De kids-ID kan worden aangevraagd door één van de ouders die het ouderlijk gezag uitoefent of een voogd. Bij aanvraag van een kids-ID moeten kinderen persoonlijk aanwezig zijn. Bovendien moet bij de aanvraag van een kids-ID het volgende voorgelegd worden:
- oude kids-ID of een bewijs van verlief of diefstal ervan als het niet om een eerste aanvraag gaat
- 1 recente pasfoto (met witte achtergrond)

Tarieven:
- gewone procedure, wachttijd 2 tot 3 weken: 7 euro
- dringende procedure, wachttijd 3 dagen: voor het eerste kind 82 euro, vanaf het tweede kind 56 euro
- zeer dringende procedure, wachttijd 2 dagen: voor het eerste kind 123 euro, vanaf het tweede kind 56 euro


Meer informatie over het gebruik van de kids-ID kunt u lezen in bijgevoegde folder.

 

Op dit ogenblik kan alleen voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters een Kids-ID worden gemaakt.

 

Volmacht minderjarige buitenland.

 

Toch nog vragen?
Stuur een mail naar identiteitskaarten@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley