Huwelijk - aangifte

De huwelijksaangifte wordt gedaan maximum 6 maanden en minimum 1 maand voor de huwelijksdatum en is 6 maanden geldig. Een huwelijksaangifte is een officiële akte.  De aangifte gebeurt bij voorkeur door beide huwelijkskandidaten.  Een aangifte door één partner kan ook mits deze een gelegaliseerde volmacht voorlegt van de afwezige partner en waaruit de instemming met de huwelijksaangifte blijkt.

De huwbare leeftijd wordt voor beide partners vastgesteld op 18 jaar. De opheffing van deze leeftijdsvereiste kan verleend worden door de jeugdrechtbank.

 

Plaats van huwelijk?

Het huwelijk kan naar keuze in de woonplaats van één van beide partners worden voltrokken.

In Tongeren  wordt het huwelijk voltrokken in het Agnetenklooster, Sint-Catharinastraat nr. 10.

 

Wat meebrengen?

Beide huwelijkspartners hebben de  Belgische nationaliteit:
- bewijs van identiteit (identiteitskaart voor te leggen door beide partners)
- als één van de partners niet aanwezig kan zijn: een gelegaliseerd schriftelijke volmacht van de afwezige huwelijkspartner.

- bewijs van identiteit van de getuigen die ten minste 18 jaar oud zijn (kopie van de identiteitskaarten). Getuigen mogen met elkaar gehuwd zijn.

- men kan huwen zonder getuigen of met ten hoogste 4 getuigen.

Als beide huwelijkspartners of één van beiden een vreemde nationaliteit heeft, moet u persoonlijk contact nemen met de dienst Burgerzaken zodat uw persoonlijke situatie kan getoetst worden aan de voorwaarden in de wetgeving, die verschillend is per land.

 

Sinds 2003 kunnen in België ook twee personen van hetzelfde geslacht huwen. Een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht staat voor de wet volledig gelijk aan een huwelijk tussen personen van verschillend geslacht. Personen die niet de Belgische nationaliteit hebben en die zich beroepen op het bestaan van het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht volgens de wetgeving van hun staat, waarvan zij onderdaan zijn, moeten hiervan een formeel bewijs leveren d.m.v. een officieel document van de autoriteiten van hun land van herkomst. Uit dit attest moet blijken dat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk is volgens de in dat land geldende regels.

 

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: als een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet).

Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Consulaire attesten:
- In België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;

- In het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische ambassadeur of consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling moet gebeuren in België door een erkend beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg).

 

Hoeveel kost het?

De huwelijksvoltrekking is gratis (uitgezonderd indien de huwelijksvoltrekking op zaterdag plaatsvindt, dan betaalt u 75 euro).

U betaalt enkel het trouwboekje: 20 euro.

Attest van kort verlet: gratis.

 

Reservatie van huwelijksdag en -uur?

Tot maximum 10 maanden vooraf kan u uw huwelijksdag en -uur reserveren.  Er kan worden gehuwd iedere werkdag en op zaterdag tot 15 uur.
Deze reservatie is nog geen aangifte.

 

Huwelijk in het buitenland?

Een huwelijk in het buitenland gesloten voor de lokale autoriteiten is onder bepaalde voorwaarden, geldig in België.

Indien u als Belg in het buitenland huwt, consulteert u best de website van de Federale Overheid.

 

Meer informatie?

www.diplomatie.be

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar huwelijken@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley