Elektronische vreemdelingenkaart (EVK)

De elektronische vreemdelingenkaart (EVK) wordt zowel aan EU-burgers als aan de burgers van een niet EU-land uitgereikt.

De elektronische vreemdelingenkaart is GEEN identiteitskaart. Zowel EU- als niet EU-onderdanen moeten altijd in het bezit zijn van hun identiteitskaart van hun land van oorsprong of van een paspoort.

 

De EVK (types A-D) kosten 22 euro en de EVK (types E+F) kosten 19 euro.


Welke types van kaarten zijn er?

A =     Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf;

B =     Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;

C =     Identiteitskaart voor vreemdelingen;

D =     EG - langdurig ingezetene;

E =     Verklaring van inschrijving;

E+ =   Document ter staving van duurzaam verblijf;

F =     Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie;

F+ =   Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.

 

Afhandeling:

Na 2 tot 4 weken ontvangt u een omslag zonder afzender. De omslag bevat uw PIN- en PUK-code. Deze zijn noodzakelijk voor de activering van uw nieuwe elektronische identiteitskaart. Bewaar deze persoonlijke codes goed.

Je meldt je opnieuw aan bij de dienst burgerzaken met de codes. Uw nieuwe elektronische identiteitskaart wordt met behulp van deze codes geactiveerd. Zonder je persoonlijke code kan je elektronische identiteitskaart niet afgeleverd worden.

 

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar vreemdelingen@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley