Elektronische identiteitskaart (eID)

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een elektronische identiteitskaart (eID). Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.
Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.
De eID heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.  Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar heeft de eID een geldigheidsduur van 6 jaar. Voor Belgen van 75 jaar en ouder bedraagt de geldigheidsduur 30 jaar (men moet wel om de 10 jaar de certificaten van deze kaarten laten vernieuwen om geldig te blijven).

Hoe aanvragen?
Wanneer je eID vervalt, wordt u persoonlijk uitgenodigd met een oproepingskaart.

 

Tarieven:

- gewone procedure, wachttijd 2 tot 3 weken: 19 euro
- dringende procedure, wachttijd 3 dagen: 82 euro

- zéér dringende procedure, wachttijd 2 dagen: 123 euro


Als de dringende of zéér dringende procedure niet mogelijk is geldt onderstaande procedure:

- zéér dringende procedure met levering in Brussel, wachttijd 2 dagen: 93 euro

Deze eID moet moet afgehaald worden in Brussel, FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11 tijdens de openingsuren: maandag tot en  met vrijdag: 8.30 uur - 19.30 uur en zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur (tel. 02 518 21 31 ).

Diefstal eID
U meldt het verlies of diefstal telefonisch op het gratis nummer 00800 2123 2123 van Doc Stop. Uw eID wordt onmiddellijk gedeactiveerd zodat ze niet kan misbruikt worden. Vanaf het moment dat u DOCSTOP belt, wordt uw eID ongeldig verklaard. Als u dit nodig heeft om te reizen, vraag dan tijdig een nieuwe aan bij de dienst burgerzaken.

Meldt het verlies of de diefstal van je eID ook bij de politie. Zij bezorgen een bewijs van aangifte.  Op dit formulier wordt uw pasfoto aangebracht.  Meer informatie: https://www.docstop.be/DocStop/

Als uw de eID binnen de 7 dagen terugvindt, breng dan de dienst Burgerzaken hiervan op de hoogte. De eID kan dan opnieuw geactiveerd worden.

Als uw eID niet teruggevonden wordt binnen 7 dagen na de aangifte van verlies, dan is de annulering definitief. De procedure voor een nieuwe eID wordt opgestart.

 

Wie?

Voor de Belgische inwoners vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

 

Wat meebrengen?

identiteitskaart;

een duidelijke pasfoto (zwart-wit of kleur) met witte achtergrond.

afmetingen van de foto : 35 x 45 mm;

hoogte van het hoofd : minimum 25 mm;

het aangezicht moet onbedekt zijn (geen hoed, sjaal of bril met donkere glazen).

aanvaardingsvoorwaarden voor pasfoto

Het is nodig persoonlijk naar de dienst Burgerzaken te komen om uw handtekening op het basisdocument te plaatsen. De datum dat uw identiteitskaart beschikbaar is wordt u meegedeeld.

 

Afhandeling:

Na 2 tot 4 weken ontvangt u een omslag zonder afzender. De omslag bevat uw PIN- en PUK-code. Deze zijn noodzakelijk voor de activering van uw nieuwe elektronische identiteitskaart. Bewaar deze persoonlijke codes goed.

Je meldt je opnieuw aan bij de dienst burgerzaken met de codes. Uw nieuwe elektronische identiteitskaart wordt met behulp van deze codes geactiveerd. Zonder je

 persoonlijke code kan je elektronische identiteitskaart niet afgeleverd worden;

 

PIN- en PUK-codes:
de PIN-code is noodzakelijk voor het gebruik van de kaart. Onthoud deze code goed. je kan deze code bij de dienst burgerzaken - cel bevolking laten wijzigen.
de PUK-code is noodzakelijk wanneer je de PIN-code zou vergeten. Met de PUK-code kan u een nieuwe PIN-code laten aanmaken. Bewaar deze code op een veilige plaats!

 

Pin en puk code verloren?

 

Toch nog vragen?
Stuur een mail naar identiteitskaarten@stadtongeren.be .

 

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley