Eensluidend verklaren documenten

Een voor eensluidend verklaarde kopie, is een kopie van een origineel document dat u bezit(bijvoorbeeld een diploma). Het gemeentebestuur heeft die kopie gecontroleerd en een officieel kenteken gegeven, zoals een stempel én een zegel. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het origineel.

 

Sedert 31 maart 2004 werd het eensluidend verklaren afgeschaft van kopieën, bestemd voor de federale en Vlaamse overheidsdiensten of hun respectievelijke overheidsbedrijven vb. Post, NMBS.  Het eensluidend verklaren wordt echter niet afgeschaft voor wat betreft kopieën bestemd voor privé-bedrijven, buitenland, procedures voor rechtbanken enz..

 

Het eensluidend verklaren van identiteitsdocumenten is echter verboden (omzendbrief 12 augustus 1996).

 

Wat moet ik meebrengen?

Het origineel document en een fotokopie van dit document

Het voor eensluidend verklaren is gratis.

 

Toch nog vragen?
Stuur een mail naar adreswijzigingen@stadtongeren.be

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley