Beroepsverandering

Elke verandering van beroep moet bij de dienst Burgerzaken gemeld worden om uw persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister zo correct mogelijk bij te houden.

Op die manier ontvangt u correcte attesten en uittreksels.

 

Hoe melden?

- persoonlijk aan het loket dienst Burgerzaken

Formulier wijziging beroep

De melding is gratis.

Wie?
Iedere inwoner

Wat moet ik meebrengen?

- Identiteitskaart of verblijfsvergunning.

- Voor een vrij beroep (advocaat, arts enz.) diploma of enig ander bewijsstuk waaruit de beroepsbekwaamheid blijkt

Toch nog vragen?

Stuur een mail naar adreswijzigingen@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley